...

Gratulacje! Jesteś w połowie drogi!

Potwierdź maila aby zapisać się do Gildii

1. Sprawdź TERAZ swoją skrzynkę mailową i potwierdź zapis!

Gmail

Outlook.com

Onet

wp.pl

o2.pl

interia.pl

gazeta.pl

yahoo.com

2. Otwórz maila o tytule: “🧙 Potwierdź zapis do Gildii! “

Wiadomość mogła wpaść do spamu, ofert lub w jakieś inne dziwne miejsce. Jeżeli tak się stało, koniecznie ją wyciągnij – najlepiej dodaj adres poslaniec@gildia.biz do kontaktów

3. Kliknij przycisk w mailu, żeby potwierdzić zapis.

UWAGA

Jeżeli nie możesz znaleźć maila w żadnym folderze wpisz w wyszukiwarkę słowo “gildia”

Jeśli do 30 minut taka wiadomość nie przyjdzie, to napisz wiadomość na adres poslaniec@gildia.biz

Dziękujemy 🧙

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.